Hoe kan ik Aangetekend Mailen optimaal integreren in mijn werkomgeving

Een proces optimaliseren gaat vaak gepaard met gemak en efficiëntie, daarin kan Aangetekend Mailen® een belangrijke rol spelen. U kunt documenten op verschillende manieren verzenden. Dit kan zijn via de mailcliënt waarbij een gebruiker de eenvoudige keuze heeft een ‘normale’ email te versturen of een aangetekende email te versturen. Maar ook in de automatische workflow kan een aangetekende email worden verzonden door de integratie in het proces, denk bijvoorbeeld aan het automatisch versturen van facturen, algemene voorwaarden, polissen e.d.! Door dit gemak worden voordelen behaald in het arbeidsproces, doorloopsnelheid van de communicatie maar ook in de zekerheid die direct wordt verkregen. Neopost heeft hiervoor OMS-500 ontwikkeld.