Ik krijg een melding dat bij één of meerdere adressen geen geldig adres is gevonden. Hoe kan dat?

Voordat NeoSend de documenten gaat verwerken, controleren wij eerst of er op elk te versturen document een geldig adres achter het venster komt te staan. Dat adres dient te staan in het rood omkaderde gedeelte. U kunt met uw muis zelf een nieuw rood kader maken om de juist positie. NeoSend zal dan alleen op de eerste pagina het adres verplaatsen, zodat deze achter het venster komt. Maak uw kader niet te klein, want wellicht heeft u op een van de andere documenten een extra adresregel nodig, die daardoor buiten het rode kader valt.

 

Daarnaast controleert NeoSend of u een geldig Nederlands postcode formaat en plaatsnaam gebruikt. Een Nederlandse adres bestaat altijd uit 4 cijfers en 2 letters en een Plaatsnaam, bijv. 1327 CA Almere. Zodra NeoSend een ander postcode formaat tegenkomt, beschouwt NeoSend het document als een internationaal document. U dient in dat geval altijd de naam van het land in het Engels of Nederlands in de laatste adresregel te plaatsen. De schrijfwijze van het land is wel belangrijk. In dit PDF document kunt u zien hoe u deze landnaam dient te schrijven. Mist u een landnaam of andere schrijfwijze van een land, dan kunt u deze aan ons doorgeven via informatie@neopost.nl “o.v.v. NeoSend toevoegen landnaam”. U betaalt voor de buitenlandse documenten wel een internationale toeslag.