Als ik via het "geheugen/memory" toets frankeer, kloppen de tarieven niet?

Dat klopt, indien u gebruik maakt van de Image (geheugen/memory) toets, dient u na een tariefswijziging deze opnieuw in te programmeren. Hierbij de handleiding voor het opnieuw instellen van uw jobs: Mem toets

Vanuit uw beginscherm, Image BRIEF GEEN SERVICE, toetst u op MENU 

Toets 1x rechts het pijltje omhoog naar 13. Supervisor bevestigen met OK. De supervisor pincode is: 09430  OK  

Kies optie 4: Beheer jobs en bevestigen met OK. In het lijstje dat u nu ziet, kiest u voor de job die aangepast moet worden en  kies  voor wijzig.  

Kies weer voor wijzig en u komt in het job menu. Toets op het pijltje omlaag naast de display totdat u bij tarief bent en druk op OK om te wijzigen.  

Doorloop de wizard en bevestig iedere keuze met OK. U krijgt nu het wizard overzicht en die bevestigt u weer met OK.  

Toets op het pijltje naar links om te voltooien en dan kunt u de volgende jobs die niet kloppen op dezelfde manier aanpassen. 

Als alle jobs opnieuw ingesteld zijn, drukt u 2 x op het powerknopje (kopje bij het groene lampje) om de machine uit en weer aan te zetten. Hierna kunt u controleren of de jobs weer juist ingesteld zijn.